x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
bong da
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
bong da
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
 Anh:
 
Chờ kết quả:
BD ANHFLT   »  8785
Bảng xếp hạng:
BD BXH ANHFLT  »  8385
Lịch thi đấu :
BD LTD ANHFLT  »  8385
Châu á:
BD TL ANHFLT  »  8385

TY LE FOOTBALL LEAGUE TROPHY

Giờ Trận Đấu Châu Á Bàn Thắng
Cả trận Hiệp 1 Cả trận Hiệp 1
09/10
01:00
Forest Green - Coventry 1/4 : 0 1/4 : 0 2 3/4 1
0.98 0.86 0.69 -0.87 0.95 0.87 0.79 -0.97
09/10
01:00
Rotherham Utd - Doncaster Rovers 0 : 3/4 0 : 1/4 2 3/4 1 1/4
0.87 0.97 0.91 0.93 0.85 0.97 -0.91 0.72
09/10
01:30
Cambridge Utd - Northampton Town 0 : 0 0 : 0 2 1/2 1
0.79 -0.95 0.81 -0.97 0.84 0.98 0.88 0.94
09/10
01:30
Wimbledon - Leyton Orient 0 : 1/2 0 : 1/4 2 3/4 1 1/4
0.94 0.90 -0.97 0.81 0.85 0.97 -0.91 0.72
09/10
01:30
Colchester Utd - Tottenham U21 0 : 1/2 0 : 1/4 3 1 1/4
0.92 0.92 1.00 0.84 0.91 0.91 -0.96 0.78
09/10
01:30
Shrewsbury - Newcastle U21 0 : 1 1/4 0 : 1/2 3 1 1/4
-0.97 0.81 -0.98 0.82 0.91 0.91 0.98 0.84
09/10
01:45
Wycombe - Stevenage 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
0.85 0.99 0.74 -0.91 0.99 0.83 -0.95 0.77
09/10
01:45
Cheltenham - West Ham U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
1.00 0.84 0.91 0.93 0.81 -0.99 0.97 0.85
09/10
01:45
Oxford Utd - Portsmouth 0 : 1 0 : 1/2 2 3/4 1 1/4
0.92 0.92 -0.94 0.78 -0.99 0.81 -0.93 0.75
09/10
01:45
Newport - Exeter City 0 : 0 0 : 0 2 1/2 1
-0.93 0.77 0.99 0.85 0.99 0.83 0.98 0.84
09/10
01:45
Oldham - Accrington 0 : 0 0 : 0 2 3/4 1 1/4
-0.97 0.81 -0.93 0.77 0.85 0.97 -0.91 0.72
09/10
01:45
Tranmere Rovers - Aston Villa U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
0.84 1.00 0.91 0.93 0.96 0.86 -0.93 0.74
09/10
01:45
Swindon - Plymouth Argyle 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
-0.99 0.83 1.00 0.84 0.89 0.93 -0.96 0.78
09/10
01:45
Mansfield - Crewe Alexandra 0 : 0 0 : 0 2 3/4 1
0.86 0.98 0.86 0.98 0.90 0.92 0.75 -0.93
09/10
01:45
Ipswich - Gillingham 0 : 1 0 : 1/2 2 3/4 1 1/4
0.88 0.96 -0.99 0.83 0.87 0.95 -0.95 0.77
09/10
01:45
Sunderland - Grimsby 0 : 1 1/4 0 : 1/2 2 3/4 1 1/4
0.86 0.98 0.82 -0.98 0.84 0.98 1.00 0.82
16/10
01:45
Carlisle - Blackpool 1/2 : 0 1/4 : 0 2 3/4 1
-0.94 0.84 0.86 -0.96 0.99 0.89 0.78 -0.91
30/10
02:00
Bolton - Man City U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
0.87 0.97 0.93 0.91 0.97 0.85 -0.93 0.75
30/10
02:45
Doncaster Rovers - Man Utd U21 0 : 1/4 0 : 0 3 1/4 1 1/4
0.93 0.91 0.74 -0.91 0.84 0.98 0.80 -0.98
30/10
02:45
Plymouth Argyle - Chelsea U21 0 : 1/4 0 : 1/4 3 1/4 1 1/4
0.83 -0.99 -0.90 0.73 0.89 0.93 0.80 -0.98
30/10
02:45
Accrington - Liverpool U21 0 : 1 1/2 0 : 1/2 3 1/2 1 1/2
0.95 0.89 0.83 -0.99 0.93 0.89 -0.98 0.80
30/10
02:45
Stevenage - Fulham U21 0 : 1/4 0 : 1/4 3 1 1/4
0.82 -0.98 -0.90 0.73 0.82 1.00 0.90 0.92
30/10
02:45
Grimsby - Leicester City U21 1/4 : 0 1/4 : 0 3 1/4 1 1/4
-0.99 0.83 0.72 -0.89 1.00 0.82 0.87 0.95
06/11
02:30
Crewe Alexandra - Everton U21 0 : 0 0 : 0 3 1/4 1 1/4
0.83 -0.99 0.86 0.98 0.93 0.89 0.87 0.95
06/11
02:30
Cambridge Utd - Arsenal U21 1/4 : 0 1/4 : 0 3 1/4 1 1/4
0.97 0.87 0.69 -0.87 -0.99 0.81 0.96 0.86
06/11
02:45
Blackpool - Wolves U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1/4 1 1/4
0.95 0.89 0.91 0.93 0.96 0.86 0.86 0.96
06/11
02:45
Sunderland - Leicester City U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1/4 1 1/4
-0.99 0.83 0.95 0.89 -0.99 0.81 0.88 0.94
06/11
02:45
Coventry - Southampton U21 0 : 1 1/4 0 : 1/2 3 1/4 1 1/4
0.87 0.97 0.93 0.91 0.85 0.97 0.80 -0.98
06/11
02:45
Wycombe - Fulham U21 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1/4 1 1/4
0.85 0.99 0.81 -0.97 0.97 0.85 0.85 0.97
07/11
02:45
Leyton Orient - Brighton U21 0 : 0 3
0.78 0.92 0.82 0.78
13/11
02:00
Walsall - Forest Green 0 : 1/2 0 : 1/4 2 3/4 1
0.87 0.91 -0.95 0.73 0.94 0.84 0.78 1.00
13/11
02:00
Gillingham - Tottenham U21 1/2 : 0 1/4 : 0 3 1 1/4
0.90 0.94 0.79 -0.95 0.81 -0.99 0.99 0.83
13/11
02:30
Peterborough Utd - Cambridge Utd 0 : 3/4 0 : 1/4 3 1 1/4
0.83 -0.99 0.82 -0.98 1.00 0.82 -0.97 0.79
13/11
02:30
Bradford City - Rochdale 0 : 1 0 : 1/4 3 1/4 1 1/4
0.97 0.81 0.78 1.00 0.89 0.89 0.89 0.89
13/11
02:30
Colchester Utd - Ipswich 0 : 0 0 : 0 2 1/2 1
0.79 -0.95 0.86 0.98 0.99 0.83 0.94 0.88
13/11
02:45
Milton Keynes Dons - Wycombe 0 : 1/4 0 : 0 2 3/4 1
0.90 0.94 0.71 -0.88 -0.97 0.79 0.79 -0.97
13/11
02:45
Cheltenham - Newport 0 : 1/2 0 : 1/4 2 3/4 1
0.86 0.98 -0.99 0.83 0.91 0.91 0.74 -0.93
13/11
02:45
Scunthorpe Utd - Sunderland 3/4 : 0 1/4 : 0 3 1 1/4
0.99 0.85 0.97 0.87 0.91 0.91 0.95 0.87
13/11
02:45
Port Vale - Newcastle U21 0 : 1/2 0 : 1/4 3 1 1/4
0.81 -0.97 0.91 0.93 0.86 0.96 0.96 0.86
13/11
02:45
Burton Albion - Mansfield 0 : 1 1/4 0 : 1/2 3 1 1/4
0.81 -0.97 0.92 0.92 0.87 0.95 -0.99 0.81
13/11
02:45
Tranmere Rovers - Salford City 0 : 1/2 0 : 1/4 3 1 1/4
0.90 0.94 -0.94 0.78 -0.99 0.81 -0.94 0.76
13/11
02:45
Crawley Town - Oxford Utd 1/2 : 0 1/4 : 0 3 1/4 1 1/4
0.88 0.96 0.78 -0.94 0.90 0.92 0.85 0.97
13/11
02:45
Morecambe - Carlisle 0 : 0 0 : 0 3 1 1/4
0.91 0.93 0.98 0.86 0.86 0.96 0.90 0.92
13/11
02:45
Lincoln - Rotherham Utd 0 : 0 0 : 0 2 3/4 1
-0.95 0.79 -0.96 0.80 0.99 0.83 0.71 -0.90
14/11
02:00
Exeter City - West Ham U21 0 : 0 0 : 0 3 1/4 1 1/4
0.78 -0.94 0.76 -0.93 -0.99 0.81 0.92 0.90
14/11
02:45
Bristol Rovers - Swindon 0 : 1 1/4 0 : 1/2 3 1 1/4
0.91 0.93 0.88 0.96 0.95 0.87 0.93 0.89
14/11
02:45
Fleetwood Town - Oldham 0 : 1 1/4 0 : 1/2 3 1/4 1 1/4
0.93 0.91 0.98 0.86 1.00 0.82 0.89 0.93
14/11
02:45
Southend - Wimbledon 0 : 1/4 0 : 0 3 1 1/4
0.87 0.97 0.73 -0.90 0.91 0.91 0.90 0.92
Loading...
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
bong da
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
bong da
Copyright © 2016 by bongda.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: bongdawap123@gmail.com
Kết nối với chúng tôi:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo